DSC01287 1

De vereniging heeft tot doel:                                                                            

                                                                                                                        

1. De kennis bevorderen van het houden, verzorgen, kweken en het veredelen van de 
vogels te vergroten in de ruimste zin van het woord.
2. De vogels, zowel in de volières, als in de natuur te beschermen.
3. De belangen van de leden te behartigen binnen de vereniging.
4. De vogelliefhebberij te propaganderen in de ruimste zin van het woord.
5. En bovenal de opgedane kennis/ervaring uit de vogelkweek niet verloren doen gaan, deze dient aan onze opvolgers doorgegeven te worden.

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

1. Het houden van ledenvergaderingen cq. bijeenkomsten.                                    
2. Hulp en steun te verschaffen aan de leden binnen onze mogelijkheden.
3. Beginnende leden daar waar mogelijk, nodig en gevraagd te helpen bij aankoop van vogels, inrichten van kooi cq. volière etc.                          

Logo van_de_NBvV1A

4. Het organiseren van lezingen.                                                                          

5. Het jaarlijks organiseren van een goed verzorgde tentoonstelling.
6. Het ondersteunen van de jeugdleden d.m.v. een jeugdcoördinator en een eigen jongeren uitgave van ons maandblad "De Band".\
7. Het stimuleren van jeugdleden voor de vogelliefhebberij.

G van Boven
Diertotaal arjo

Bezoekers

Vandaag:1
Gisteren:19
Deze week:105
Deze maand:622
Totaal:112942
zaterdag 29 februari 2020