De ledenbijeenkomsten worden gehouden in een van de zalen van:

parkzaalHotel Restaurant Piccard            Hotel Kodde
Badhuisstraat 178                        Burg. Bosselaarstraat 14
4382 AR VLISSINGEN                    4363 AW AAGTEKERKE
www.piccard.nl                             www.hotelkodde.nl

AANVANG 20.00 uur. 

 

 

Aktiviteiten en ledenbijeenkomsten in 2020
wijzigingen voorbehouden 

 

12 december

Klassement OWK 2019 met verloting bij Hotel Piccard  

2-5 januari

Vogel 2020 Zwolle
16 januari Hotel Kodde   Liefhebberij en BINGO
20 februari

Hotel Piccard   Jaarvergadering

13 maart

Hotel Kodde met lezing door dhr. L. Broos

onderwerp: Vogels in de Zoo van Antwerpen

17 april
gecanceld
?? mei

gecanceld

29 augustus

gecanceld

18 september

gecanceld

 14 oktober

28 oktober 

De Zandput Serooskerke

Belangrijk voor de leden van de Nachtegaal

6 t/m 8 november

Kleindieren show bij manege de Scheldestad

Gerbrandystraat Vlissingen  GECANCELD

20 november

GECANCELD

10-12 december

District TT 2020 in de Zandput 5 te Serooskerke W

GECANCELD

17 december

GECANCELD

franckepiccard