Jaarlijks wordt door onze vereniging tenminste één tentoonstelling georganiseerd. Een tentoonstelling is voor een kweker een goede manier om te de kwaliteit van de gekweekte vogels te ontdekken. Naast onze eigen tentoonstelling kunnen kwekers ook deelnemen aan tentoonstellingen die door anderen georganiseerd worden zoals een internationale of bijzondere tentoonstelling. Door deel te nemen aan andere tentoonstellingen, heeft de kweker de mogelijkheid de kwaliteit van de vogels beter te leren kennen, contact te leggen met andere kwekers en lering te ondervinden door het oordeel van de goed opgeleide keurmeesters.

Wij zijn ook zeer blij dat vele jeugdleden van onze vereniging deelnemen aan de jaarlijkse Jeugdshow georganiseerd door het districtbestuur. Op deze dag leren de jeugdleden spelenderwijs omgaan met het systeem dat toegepast wordt om de vogels te keuren. Daarnaast ontvangen de jeugdleden veel tips om hun vogels goed te verzorgen. Voor onze jeugdleden is de Jeugdshow een jaarlijks uitje waar ze naar uitkijken.          

20181109 161810

 

 


       
     

francke