De ledenbijeenkomsten worden gehouden in een van de zalen van:

parkzaalHotel Restaurant Piccard             Hotel Kodde
Badhuisstraat 178                        Burg. Bosselaarstraat 14
4382 AR VLISSINGEN                    4363 AW AAGTEKERKE
www.piccard.nl                             www.hotelkodde.nl

AANVANG 20.00 uur. 

 

 

Aktiviteiten en ledenbijeenkomsten in 2021
nog onbekend  

 

 

francke